4 / 11
Przestrzeń ciszy
Moim ulubionym miejscem są kaplice, w których przechowywany jest Najświętszy Sakrament – czy to ukryty w tabernakulum, czy to wystawiony w monstrancji, ale świętą przestrzeń można uzyskać także w domu, przeznaczając na modlitwę jakieś miejsce czy pokój. Ilekroć któryś członek rodziny uda się do tego miejsca czy pokoju, pozostali będą wiedzieć, że się modli. Jednak obojętnie jakie rozwiązanie zastosujemy, powinniśmy znaleźć przestrzeń, w której będziemy mogli modlić się w ciszy i bez rozproszeń.
+

© poylock19 | Shutterstock