7 / 11
Wybierz odpowiedni fragment
Bardzo ważny jest wybór odpowiedniego podrozdziału z Pisma Świętego. Można to czynić na szereg różnych sposobów. Zamiast „biblijnej ruletki”, polegającej po prostu na otwarciu Biblii w przypadkowym miejscu i odczytaniu pierwszego urywku, na jaki padł wzrok, lepiej jest przyjąć jakąś strategię wybierania. Jednym ze sposobów wybierania fragmentu jest po prostu sięgnięcie po czytania mszalne z niedzieli lub dnia powszedniego. Możemy rozważać te teksty i modlić się nimi, zanim pójdziemy na mszę w niedzielę lub dzień powszedni, modląc się tym samym przy użyciu większej części Pisma Świętego, zwłaszcza Ewangelii i listów. Jako fragmentu wybranego do prywatnej modlitwy można też użyć psalmów, które wyrażają szeroki wachlarz emocji – płacz, gniew, żal, rozczarowanie, samotność – ale zawsze opierają się na akcie ufności Bogu i Jego ostatecznym ratunku.
+

© NIKCOA | Shutterstock