8 / 11
Zanim rozpoczniesz modlitwę
Kolejny pomysł może polegać na wybraniu jednej z Ewangelii i przemodleniu całej księgi, perykopa po perykopie. Innym prostym i bardzo użytecznym sposobem wybierania wyimka do modlitwy jest oparcie się na tajemnicach różańca. Istnieje wiele broszur i książek poświęconych różańcowi biblijnemu, które podają urywek z Pisma Świętego do każdego "Zdrowaś, Maryjo" ze wszystkich dwudziestu tajemnic. Jakkolwiek warto znać różnorodne sposoby wybierania urywków Pisma Świętego do modlitwy, kluczem do stosowania każdej z tych metod jest wybór odpowiedniego podrozdziału z wyprzedzeniem, bez czekania z jego poszukiwaniem na nadejście faktycznego czasu modlitwy. Mając przygotowany fragment, można od razu rozpocząć modlitwę.
+

© sukra13 | Shutterstock