9 / 11
Zacznij się modlić i szukaj pokoju Boga
Następnym krokiem jest modlenie się. Jak pisałem na początku, trzeba najpierw poprosić Ducha Świętego o pomoc w modlitwie i kierowanie nią, ponieważ ten sam Duch Święty, który natchnął słowa Pisma Świętego, sprawi także, że teksty biblijne będą mogły nam przemówić do serca i umysłu. Modlitwa nie jest techniką wypływającą z ludzkich umiejętności, lecz częścią naszej relacji z Bogiem i tylko Bóg może tę relację ożywić. Z tego powodu jesteśmy zależni w modlitwie od pomocy i natchnienia Ducha Świętego.
+

© NIKCOA | Shutterstock