4 / 12
Pokój opieki nad najmłodszymi, często przedwcześnie urodzonymi, dziećmi. Na zdjęciu pielęgniarka na dyżurze i palestyńska opiekunka.
+

© fot. archiwum prywatne autorki