8 / 12
Korytarze sierocińca Świętej Rodziny w Betlejem.
+

© fot. archiwum prywatne autorki