1 / 12
Ciechanów – ślady świetności Księstwa Mazowieckiego
Naszą podróż po zamkowych szlakach zaczniemy od Mazowsza. W Ciechanowie, leżącym na północ od Warszawy dawnym mieście wojewódzkim, znajdziemy ruiny zamku książąt mazowieckich. Świadczy on o niezwykle ciekawej historii Mazowsza, które w wyniku rozbicia dzielnicowego Polski w XII w. stało się na kilkaset lat prawie samodzielnym państwem. W granicach I Rzeczpospolitej formalnie znalazło się ono dopiero w 1526 roku. Ciechanów nie był co prawda główną siedzibą książąt mazowieckich, rezydujących głównie na zamkach w Płocku, Czersku i Warszawie, niemniej książę Janusz I (ok. 1346-1429), pochowany w katedrze św. Jana w Warszawie, zadecydował o wybudowaniu nowego gotyckiego zamku właśnie w Ciechanowie.
+

© Rafal JABLONSKI/East News