2 / 12
Ciechanów – ślady świetności Księstwa Mazowieckiego
Zamek powstał na planie kwadratu u bagnistych brzegów rzeki Łydyni, lewego dopływu Wkry. Ma charakter typowo obronny, z dwoma dużymi i okrągłymi, choć niezbyt wysokimi wieżami. W kompleksie znajdowała się również kaplica poświęcona św. Stanisławowi biskupowi, jednemu z głównych patronów Polski. Po potopie szwedzkim zamek już nigdy nie podniósł się do świetności. W XIX w. był własnością rodu Krasińskich, z którego pochodził wieszcz i autor Nie-boskiej komedii. W czasie II wojny światowej stał się miejscem kaźni miejscowej ludności. Dzisiaj znajduje się w nim wystawa dawnej broni, zrewitalizowano również piwnice i warownię.
+

© Krzysztof Chojnacki/East News