3 / 12
Rawa Mazowiecka – zamek Siemowitów
Zmieniamy kierunek na południowy, choć pozostajemy w granicach dawnego samodzielnego Księstwa Mazowieckiego. W mieście leżącym dzisiaj w województwie łódzkim, w widłach rzek Rawki i Rylki znajdują się ruiny kolejnego zamku książąt mazowieckich – Siemowita III i jego syna, Siemowita IV, żyjących w XIV i XV w. Zamek obronny miał za zadanie chronić południową granicę Księstwa z ziemiami Małopolski. Zbudowany jest na planie czworoboku, z grubym i wysokim murem oraz jedną, charakterystyczną ośmiokątną wieżą. Cała powierzchnia zamku mogła wynosić ponad 4200 m2. Do zamku można było dostać się tylko przez most zwodzony nad fosą obronną. Obecnie odrestaurowana jest jedynie wieża.
+

© Marek BAZAK/East News