4 / 12
Łęczyca – zamek króla Kazimierza
Pozostajemy w granicach województwa łódzkiego, ale udajemy się w kierunku północno-zachodnim od konurbacji łódzkiej. Łęczyca, dzisiaj niewielkie miasteczko, przez wieki przewijała się w dziejach Polski jako znacząca „ziemia łęczycka” i siedziba województwa, gdzie przez stulecia odbywały się sejmiki. Zamek zbudował król Kazimierz Wielki, który – jak głosi znane porzekadło – zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną.
+

© Andrzej Zbraniecki/East News