5 / 12
Łęczyca – zamek króla Kazimierza
Pokaźny zamek zbudowano niedaleko od brzegów Bzury, w powszechnym w średniowieczu stylu z czerwonej cegły i na kamiennych fundamentach. Kompleks otoczono wysokim, liczącym 10 m murem. Obok postawiono ośmiokątną wieżę, podobną do zamku w Rawie Mazowieckiej. Król Kazimierz uznał zamek za jedną ze swoich rezydencji w Polsce centralnej i często w nim wypoczywał, jak również zwoływał posiedzenia rady królewskiej. Budowlę odrestaurowano w sposób znaczący po II wojnie światowej. Obecnie znajduje się tam ciekawe muzeum, a rokrocznie w drugiej połowie sierpnia odbywają się turnieje i pokazy rycerskie, na które przyjeżdżają grupy rekonstrukcje z całej Europy Środkowej.
+

© Marek BAZAK/East News