6 / 12
Pieskowa Skała – Ojcowski Park Narodowy
Przenosimy się niemal 200 km na południe i trafiamy do Ojcowskiego Parku Narodowego. W samym jego sercu, w Dolinie Prądnika znajduje się zamek Pieskowa Skała. Po raz pierwszy występuje w dokumentach z czasów Władysława Łokietka. Obecnie ma wygląd renesansowy. Przez wieki był świadkiem wielu wydarzeń. Leżał bowiem na szlaku handlowym łączącym Kraków ze Śląskiem. Gościli w nim polscy monarchowie, w tym ostatni król Stanisław August Poniatowski.
+

© MAREK LASYK/REPORTER