9 / 12
Książ – perła Pogórza Wałbrzyskiego
Kierujemy się w stronę Sudetów. Zamek w Książu to w opinii wielu, nie tylko specjalistów, ale i zwykłych turystów jeden z najpiękniejszych i najdostojniejszych zamków w Polsce. Wielki kompleks zamkowy w wąwozie rzeki Pełcznicy powstawać zaczął w czasach Piastów Śląskich. W źródłach historycznych pojawił się po raz pierwszy pod koniec XIII w. jako tytularny zamek księcia Bolka I. Wielokrotnie zmieniał właścicieli: należał do Czechów, Habsburgów oraz przez ponad 400 lat do niemieckiego rodu Hochberg. Po powrocie Ziem Zachodnich do Polski po II wojnie światowej zamek niszczał od 1967 roku, gdy w końcu podjęto decyzję o jego renowacji. Przed pandemią odwiedzało go blisko 300 tys. turystów rocznie, był on więc jednym z najpopularniejszych zabytków w naszym kraju. Obecnie ma kształt renesansowo-barokowy, choć wieża główna nosi w sobie ślady pierwotnej konstrukcji średniowiecznej.
+

© Lukasz Korzeniowski/East News