8 / 12
„To był pierwszy albo drugi mój samochód”

© fot. materiały wydawnictwa RTCK