9 / 12
Pawlukiewicz z młodzieżą
„A to jest Bazylika w Niepokalanowie i młodzież z egzemplarzami mojej książki, ustawiona w kolejce po autografy. Książki o wolności”.
+

© fot. materiały wydawnictwa RTCK