3 / 6
Św. Hannibal Maria di Francia
Znajdując inspirację w poleceniu Jezusa: „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 38) założył Zgromadzenie Rogacjonistów oraz zgromadzenie Córek Bożej Gorliwości. Dla biednych ustanowił Sierocińce antoniańskie. Jego uroczystości pogrzebowe zamieniły się w prawdziwą apoteozę. Ciało, wciąż niezniszczone, spoczywa w krypcie sanktuarium św. Antoniego w Messynie. Podczas ekshumacji wydobyto jego serce i umieszczono w relikwiarzu, które znajduje się w wewnętrznej kaplicy głównego domu rogacjonistów w Messynie.
+

© fot. materiały wydawnictwa AA