4 / 6
Bł. Anna Maria Giannetti Taigi
Z powodu problemów finansowych, jakie spotkały jej rodziców, w młodym wieku musiała pracować, podejmując się różnych zajęć. Wyszła za mąż za Dominika Taigiego, człowieka o bardzo trudnym charakterze, przy którym Anna Maria, przez czterdzieści dziewięć lat, mogła ćwiczyć się w cnocie cierpliwości i miłości. Po śmierci w 1837 r. została pochowana na cmentarzu w Verano. Osiemnaście lat później, podczas translacji ciała do kościoła Matki Bożej Pokoju, miała miejsce nieoficjalna inspekcja szczątków. Okazało się, że ciało jest zachowane w doskonałym stanie, świeże, jakby pochowano je poprzedniego dnia. To samo okazało się w 1865, kiedy ciało zostało przeniesione do bazyliki św. Chryzogona, na Zatybrzu. Trzy lata później miało miejsce oficjalne rozpoznanie. Chociaż szaty błogosławionej okazały się zniszczone, ciało było nienaruszone. Obecnie jej szczątki są zamknięte w sarkofagu, wewnątrz szklanego relikwiarza, w bazylice św. Chryzogona u ojców trynitarzy w Rzymie.
+

© fot. materiały wydawnictwa AA