5 / 6
Św. Bernadetta Soubirous
Analfabetka pochodząca z niezwykle ubogiej rodziny, w wieku czternastu lat miała osiemnaście objawień Maryi, która ukazała się jej jako Niepokalanie Poczęta w pewnej grocie o nazwie Massabielle. Bernadetta wstąpiła do zakonu Sióstr Miłosierdzia w Nevers, gdzie żyła w pokorze i modlitwie, ale wśród wielkich cierpień. Jak zapowiedziała jej to Najświętsza Panna („Nie obiecuję wam szczęścia na tym świecie, ale poza nim”), miała problemy zdrowotne (astma, gruźlica płuc, zwyrodnienie kostne na kolanie), które sprawiały, że niemal nie opuszczała łóżka. Oskarżano ją o lenistwo. Bernadetta odpowiedziała, że jej praca polega na tym, by cierpieć dla naprawienia grzechów dusz ludzkich. Zmarła w wieku zaledwie trzydziestu pięciu lat. Trumna została złożona do ziemi w klasztornym ogrodzie. Pierwsza ekshumacja odbyła się w 1909. Ciało okazało się nie tylko niezniszczone, ale również bez znaków cierpienia na twarzy. Ciało jest wystawione wewnątrz szklanej urny w klasztorze św. Gildarda w Nevers. Podczas ostatnich oględzin jej twarz pokryto cienką warstwą wosku, by ukryć niewielkie zapadnięcie oczu, które mogło niepokoić wiernych. Tego samego dokonano z rękami, ze względu na drobne pociemnienie skóry. Przychodzących w odwiedziny do świętej najbardziej uderza niezwykła pogoda i słodycz na jej obliczu.
+

© fot. materiały wydawnictwa AA