4 / 6
Relikwiarz z ciałem św. Bernadetty

© fot. Agnieszka Bugała