1 / 8
Wizyta w kaplicy Matki Bożej z Gwadelupy, w której witraże będą konserwowane bezpośrednio na miejscu.
+

© Aleteia