5 / 8
Pozostała część kaplicy św. Ferdynanda, także rzeźby, stała się przedmiotem całościowych prac konserwatorskich.
+

© Aleteia