6 / 8
Witraże w kaplicy św. Ferdynanda na początek zostały całkowicie zdemontowane, następnie poddane renowacji w pracowni, a później wstawione na miejsce.
+