7 / 8
Ślady polichromii sprzed epoki architekta Viollet-le-Duca na sklepieniach i głowicach kolumn zostały wydobyte na światło dzienne. Prace badawcze trwają.
+