9 / 12
Kard. Luis José Rueda Aparicio (Kolumbia)
Urodził się 3 marca 1962 r. w San Gil, w diecezji Socorro y San Gil w Kolumbii. Wyświęcony został 23 listopada 1989 r. Uzyskał licencjat kanoniczny z teologii moralnej na Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie. Pracował jako kapłan w różnych parafiach, był profesorem w Wyższym Seminarium Duchownym. 2 lutego 2012 r. został mianowany biskupem Montelíbano, 19 maja 2018 r. został mianowany arcybiskupem metropolitą Popayán, a 25 kwietnia 2020 r. arcybiskupem Bogoty.
+

© Antoine Mekary | ALETEIA