4 / 9
Kard. François-Xavier Bustillo OFMConv. (Francja)
Urodził się 23 listopada 1968 r. w Pampelunie. Święcenia kapłańskie przyjął 10 września 1994 r. w zakonie franciszkanów konwentualnych. Posługiwał jako duszpasterz, przełożony wspólnoty i delegat biskupi ds. sanktuarium w Lourdes i ds. ochrony małoletnich. 11 maja 2021 r. papież Franciszek mianował go biskupem Ajaccio. Sakrę przyjął 13 czerwca 2021 r.
+

© Antoine Mekary | ALETEIA