8 / 9
Kard. Diego Rafael Padrón Sánchez (Wenezuela)
Urodził się w Montalbán, w stanie Carabobo, 17 maja 1939 r. Święcenia kapłańskie przyjął 4 sierpnia 1963 r. Studiował teologię biblijną i nauki biblijne. Był wykładowcą i proboszczem. 4 kwietnia 1990 r. św. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji Caracas i biskupem tytularnym Gisipa. 7 maja 1994 r. został biskupem diecezji Maturín, a 27 maja 2002 r. arcybiskupem metropolitą Cumany. Na emeryturę przeszedł w 2018 r. Obecnie jest proboszczem parafii w Camoruco, w archidiecezji Valencia.
+

© Antoine Mekary | ALETEIA