7 / 10
Spędzaj z dziećmi czas
Pokaż pozostałym dzieciom, że masz dla nich czas, nie szczędź im gestów czułości – tego nigdy za wiele – znajdź czas dla każdego: na wspólną zabawę, rodzinną grę czy wyjście.
+

© Ruslan Guzov - Shutterstock