8 / 12
Siostra Barbara Samulowska, świadek objawień w Gietrzwałdzie

© Marek BAZAK/East News