4 / 6
Ojciec Jerzy Kraj ze współbraćmi franciszkańskiej wspólnoty w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem
+

© Zdjęcie: O. Jerzy Kraj, Centrum Informacji Chrześcijańskiej w Jerozolimie