5 / 6
Kardynał Konrad Krajewski z ojcem Antonim Szlachtą, dyrektorem franciszkańskiego Casa Nova w Betlejem
+

© Zdjęcie: O. Jerzy Kraj, Centrum Informacji Chrześcijańskiej w Jerozolimie