4 / 12
Włochy
Ta reprodukcja groty z Lourdes, zbudowana z betonu przez błogosławionego Claudia Granzotta z zakonu franciszkanów, znajduje się w mieście Chiampo we Włoszech. Rzeźbę Matki Bożej w marmurze wykonał sam Claudio, który został pochowany u stóp groty. Wielu pielgrzymów przyjeżdża tam, żeby się modlić przy jego grobie.
+

© Shutterstock - giocalde