6 / 12
Rosja
W Sankt-Petersburgu Matka Boża sama przyjmuje wiernych. Mała grota została zbudowana bezpośrednio na progu kościoła pod wezwaniem Matki Bożej z Lourdes.
+

© Shutterstock - Beijada