8 / 12
„Przeważna część ludności, której posługujemy, składa się z ubogich, którzy do jałmużny nie mają prawa, bo są zdolni do pracy, ich nędza jest tylko częściowo wypływem złego położenia zarobkowego ludności pracującej na Kazimierzu – w większej zaś części jest ta nędza naturalnym wynikiem zaniedbania obyczajowego, moralnego i religijnego, w jakim zostają. Śniadanie, które im rozdajemy jest rodzajem higienicznego prezerwatywu przeciwko wódce porannej, którego dobroczynne działanie zostało stwierdzone przez nieproporcjonalne zmniejszenie chorób w ogrzewalni”. Br. Albert do ks. kard. Albina Dunajewskiego, 1889
+

© MONKPRESS/East News