1 / 12
KAROL DE FOUCAULD – Radykalność pustyni
Wielu znany jest Karol de Foucauld i jego wspaniała modlitwa zawierzenia: „Ojcze, powierzam się Tobie”. Przebywając w Nazarecie, ten wirtuoz prostoty i radykalności spisał blisko 3000 stron medytacji i prowadził bogatą korespondencję. Po zakończeniu kariery wojskowej i porzuceniu rozwiązłego trybu życia zamieszkał wśród Tuaregów na algierskiej Saharze, gdzie wiódł życie wiary. Dawał jej świadectwo aż do 1916 r., gdy został zamordowany.
+

© Public domain