2 / 12
JAN PAWEŁ II – Niezrównany ewangelizator
14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 42 listy apostolskie. Stwierdzenie, że święty papież Jan Paweł II swoim nauczaniem odcisnął ważny ślad w historii Kościoła, to delikatne niedopowiedzenie. Poza tymi oficjalnymi dokumentami, pod którymi składał swój podpis w czasie pontyfikatu, polski papież napisał także tysiące innych tekstów, prywatnych i publicznie dostępnych, których objętość szacuje się na ponad 80 000 stron.
+

© Public domain