3 / 12
MATKA TERESA – Apostołka miłosierdzia
Jan Paweł II nazwał ją „ikoną dobrego samarytanina” i stwierdził, że szła wszędzie tam, gdzie było to konieczne, by służyć Chrystusowi w najuboższych spośród ubogich. W czasie mszy świętej kanonizacyjnej świętej z Kalkuty, 4 września 2016 r., papież Franciszek stwierdził z czułością: „Myślę, że może będzie trochę trudno nazywać ją świętą Teresą: jej świętość jest tak nam bliska, tak czuła i płodna, że spontanicznie w dalszym ciągu będziemy mówić do niej: »Matko Tereso«. Niech ta niestrudzona pracownica miłosierdzia pomaga nam zrozumieć coraz bardziej, że naszym jedynym kryterium działania jest bezinteresowna miłość, wolna od wszelkiej ideologii i od wszelkich ograniczeń, skierowana do wszystkich, niezależnie od języka, kultury, rasy czy religii”. W ciągu swojego życia Matka Teresa napisała setki listów, wśród których najbardziej znane są te mówiące o ciemnej nocy wiary.
+

© Public domain