4 / 12
WINCENTY A PAULO – W służbie najuboższym
Św. Wincenty a Paulo, znana postać z XVII wieku, głęboko naznaczył całą swoją epokę życiem całkowicie poświęconym miłości i zbawieniu ubogich. Dzięki ruchowi formacji duchowej Kongregacji Oratorium Jezusa i Maryi Niepokalanej, św. Wincenty odkrył własne powołanie, które opierało się na czterech filarach: pokorze, prostocie, łagodności i gorliwości. Jako niestrudzony proboszcz w Clichy we Francji całkowicie poświęcił się ubogiej ludności. Odwiedzał rodziny, zapraszał do uczestnictwa we mszy świętej, zbierał z ulic konających, podążając za swoją wizją miłości: „Słuchając ubogich, spotyka się Chrystusa. Idąc za Chrystusem, uczy się ich o Bogu”. Szacuje się, że ten święty wymienił ok. 30 000 listów z osobami, z którymi utrzymywał kontakt korespondencyjny. Do dziś zachowało się ich zaledwie 3000.
+

© Vincentians sources