6 / 12
JOANNA D’ARC – Nieposkromiona gorliwość
Joanna d’Arc jest zarazem najlepiej udokumentowaną i najbardziej tajemniczą postacią swoich czasów. Nikt nie zdołał wyjaśnić, w jaki sposób ta mała wieśniaczka zdołała z dnia na dzień zostać przywódcą wojskowym i zmienić bieg historii. Joanna uosabia największe możliwe zjednoczenie nieba i ziemi, zarówno na poziomie osobistym, jak i społecznym. Nie ma w niej nic bardziej naturalnego niż to, co nadprzyrodzone, nic też bardziej radykalnego od jej wiary. Do naszych czasów zachowały się trzy oryginały listów podpisanych przez świętą.
+

© Publlic domain