9 / 12
TERESA Z AVILA – Pragnienie miłości
Św. Teresa z Avila, żyjąca w XVI wieku karmelitanka i mistyczka hiszpańska, znana jest z drogi, jaką przeszła od światowości do świętości. Reformatorka zakonu karmelitów w Hiszpanii została kanonizowana w 1622 r., zaledwie 40 lat po swojej śmierci. W roku 1970 papież Paweł VI nadał jej tytuł doktora Kościoła. Św. Teresa pozostawiła wiele pism mistycznych, które pomagają nam odkryć nasze wewnętrzne drogi. Do najsłynniejszych należy Twierdza wewnętrzna (1577 r.).
+

© Public domain