1 / 9
Widok ogólny więźby
Makietę wykonano z dębiny w skali 1:20.
+

© Compagnons charpentiers du Tour de France