2 / 9
"Las"
Nazwano tak więźbę ze względu na jakość belek potrzebnych do jej wykonania.
+

© Compagnons charpentiers du Tour de France