4 / 9
Wewnątrz więźby (2)
Marzenie spełniło się dzięki kombinacji dawnych rysunków i programu komputerowego.
+

© Compagnons charpentiers du Tour de France