1 / 5
św. Ludwik Martin
Został kanonizowany wraz ze swoją żoną Zelią w 2015 roku. Jest tatą św. Tereski z Lisieux. W czasie swojego życia musiał zmierzyć się ze stratą 4 z 9 swoich dzieci oraz walką z nowotworem swojej żony. Przekazał silną wiarę wszystkim swoim córkom – każda z nich wstąpiła do zakonu.
+

© Office Central de Lisieux