7 / 10
Kościół św. Bernadetty z Banlay w Nevers (Nièvre)
1966: w czasie trwania zimnej wojny kościół św. Bernadetty z Banlay, zaprojektowany przez Claude’a Parenta i Paula Virilio, dzięki formie przypominającej bunkier z Wału Atlantyckiego daje świadectwo współczesnym tragediom. Bryła kościoła jest również wynikiem estetycznych poszukiwań dotyczących ukośnych form. Wreszcie niewielki otwór na zewnątrz symbolizuje grotę w Lourdes, gdzie Matka Boża ukazała się św. Bernadecie, która następnie ukryła się w Nevres.
+

© LucEdouard ( (CC BY-NC-ND 2.0)