10 / 10
Zapach ciała św. Łucji z Narni (zmarłej w 1544 r.) przeniósł się na wszystkie przedmioty, z którymi miało ono styczność w czasie wystawienia.
+

© Public Domain