2 / 10
Także ciało św. Teresy z Avila (zmarłej w 1582 r.) po 330 latach nadal pachnie.
+

© Public Domain