5 / 10
Oględziny pachnących zwłok św. Kaspra del Bufalo nie wykazały zastosowania żadnych zabiegów w czasie pochówku.
+