6 / 10
6/10 W czasie pierwszych oględzin św. Alberta Wielkiego (zmarłego w 1280 r.) przeprowadzonych 200 lat po śmierci jego ciało nadal wydzielało przyjemną woń.
+

© Public Domain