8 / 10
Także w przypadku św. Idziego Marii od św. Józefa świadkowie wykluczyli zastosowanie substancji konserwujących i potwierdzili, że ciało zaczęło wydzielać przyjemną woń zaraz po śmierci.
+

© Public Domain