11 / 11
Edgar Allen Poe
„Panie, pomóż mojej biednej duszy”. Przed śmiercią (7 października 1849 r.) powiedział tak amerykański poeta, nowelista, krytyk literacki i redaktor.
+

© Wikimedia | CC